Mijn aanpak

Het kind terug in zijn kracht

kinderen-detail

 

 

Aanmelden

Op het moment dat u zich hebt aangemeld bij de praktijk, krijgt u een intakeformulier toegestuurd per e-mail. Dit formulier vormt de basis voor het intakegesprek. Aanmelden bij de praktijk kan telefonisch, per e-mail of door het invullen van het contactformulier.

Coaching van kinderen

In het geval van kindercoaching vindt het intakegesprek plaats met u als ouder(s). Het doel van de intake is onder andere om een beeld te krijgen van de situatie en het helder formuleren van de hulpvraag. Ook bespreken we hoe het traject er in eerste instantie uit gaat zien.

Tijdens het traject met uw kind plan ik een oudergesprek na 3 tot 5 sessies. Dit gesprek heeft als doel om de sessies te evalueren en om na te gaan of we op de goede weg zitten en of de hulpvraag nog klopt. Daarnaast vertel ik graag hoe de sessies verlopen. Als ouders geeft het u de gelegenheid om vragen te stellen en hoor ik graag hoe het op dat moment met uw kind gaat.

Aan het einde van een traject plannen we nog eenmaal een oudergesprek. Dit dient als afsluiting en biedt u de kans om vragen stellen en ik geef u een kort beeld van de laatste sessies.

Coaching van jongeren

Na aanmelding ontvangt u per mail een intakeformulier. Dit formulier vormt de basis voor het intakegesprek. Een intakegesprek houd ik altijd alleen met ouders. We bespreken de problematiek en de hulpvraag die u heeft als ouders. Vervolgens bespreken we samen een traject wat uw kind gaat volgen. Het is van belang dat uw kind akkoord gaat met het traject en dit zal dus ook tijdens de eerste sessie met uw kind besproken worden.

Na 3-5 sessies met uw kind plan ik een oudergesprek. Het doel van dit gesprek is om de vorderingen te bespreken en om te zien of de hulpvraag nog klopt. Ook bespreken we hoe en of we verder gaan en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. Wanneer dit gewenst is krijgt u tips en adviezen mee voor thuis.

Coaching van ouders en / of verzorgers en volwassenen

Nadat u zich heeft aangemeld bij de praktijk krijgt u een intakeformulier toegestuurd per mail. Tijdens het intakegesprek vormt dit formulier de basis. Het doel van de intake is om de hulpvraag helder te formuleren en een doel te formuleren wat u graag wilt bereiken. Daarnaast overleggen we aan welke vorm van ondersteuning u behoefte heeft.

Facturatie

Consulten worden achteraf verrekend. U ontvangt aan het eind van de maand een factuur per mail.