De Schat van Ik

schat van ik

Vanuit de kindertherapie en op vraag van ouders en leerkrachten hebben Karen Schröder van praktijk de Vlinder en ik samen de kindercursus ‘de Schat van Ik ‘, ontwikkeld. Doel hiervan is het ontdekken van je eigen unieke kwaliteiten en talenten. Aan de hand van de eigen unieke hulpvraag van het kind wordt deze kindercursus aangeboden. Door de groep leert het kind omgaan met zijn hulpvraag. De ervaring heeft ons inmiddels geleerd dat de deelnemers graag komen. Ze leren van elkaar en vangen elkaar op in moeilijke situaties.Er zijn zelfs vriendschappen ontstaan tijdens het volgen van de cursus.

Ieder kind bezit zijn eigen innerlijke schat. Vaak is deze schat niet meer zichtbaar, of zijn de aanwezige talenten door pesten, scheiden van ouders, verhuizen, overlijden van een ouder/grootouder of huisdier, blijven zitten, e.a. ‘verdwenen’. De Schat van Ik maakt deze talenten weer zichtbaar. Door een positieve benadering passend bij de kindertherpeutische uitgangspunten van zowel praktijk Voor Elkaar als ook praktijk de Vlinder, krijgt het kind weer zicht op zijn eigen proces, leert het kind dat het helemaal ok is en mag zijn wie hij is. Wij koppelen de bevindingen, adviezen en tips terug in een individueel oudergesprek. De cursus kan meerdere keren gevolgd worden. We zoeken iedere nieuwe cursus de verdieping op.

Deze training is zeer geschikt voor kinderen die onder andere:

Data volgt binnenkort. Het is ook mogelijk om tussentijds contact op te nemen als u niet kunt wachten op een nieuwe datum. Er zijn altijd individuele mogelijkheden.